• Jenny Rosander
  • Elin Ivarsson
  • Läckö Slott

Välkommen till Virtual Heritage!

Virtual Heritage är ett företag som är specialiserat på teknologi för kultur- och naturarvsorganisationer. Vi jobbar med både egna projekt och på konsultbasis vad det gäller så väl nationella som internationella projekt. Även om vårt främsta fokus ligger på kultur- och naturarv så är vi öppna för att ta oss an en bredd av intressanta uppdrag inom våra kompetensområden.

Virtual Heritage består av Elin Ivarsson och Jenny Rosander. Trots att vi båda är uppvuxna i Växjö i Småland, så träffades vi först när vi båda arbetade på Läckö Slott och vi är idag baserade i Lidköping. Vi har båda flerårig akademisk och yrkesinriktad erfarenhet av branscher inom kultur och information, och vi brinner för att göra kulturarv tillgängligt och att hitta nya sätt att förmedla det.

Elin Ivarsson

Kulturarvskonsult, inriktning Virtuellt Kulturarv

Elin har genom årens gång samlat på sig hela fyra akademiska examina, bland annat en Fil. Magister i Musei- och Kulturarvsvetenskap, men även övriga examina är i kulturhistoriska ämnen och utfärdade vid Uppsala Universitet. Hennes inriktning inom studierna har varit att se på olika sätt som kulturarv och ny teknologi kan kombineras och skrev bland annat sin Magisteruppsats om Virtuella Museum och utställningar.

Elin har även yrkeserfarenhet från museibranschen inom bland annat museipedagogik till utställningsproduktion och har även frilansat inom webbproduktion. Hon twittrar dessutom dagligen om virtuellt och digitaliserat kulturarv som @virtualheritage.

Se Elin Ivarssons CV på LinkedInSe Elin Ivarssons CV på LinkedIn


Jenny Rosander

Kulturarvskonsult, inriktning Digitala Samlingar

Jenny har en lång och varierad bakgrund inom musei- och kulturarvsfältet. Hennes yrkeserfarenhet sträcker sig ett decennium tillbaka och hon har arbetat vid ett flertal olika läns- och regionmuseer runt om i landet. Jenny har erfarenhet inom fält som museipedagogik, digitalisering, digitala samlingar och utställningsproduktion. Hon har även arbetat inom flertalet olika projekt, bland annat internationellt med ett pilotprojekt inom klassificering.

Jenny arbetar även på en kandidatuppsats i Museologi vid Umeå Universitet, där hon specialiserar sig inom just klassificering och digitala samlingar. Hon studerar även för en högskoleexamen i e-tjänster.

Se Jenny Rosanders CV på LinkedInSe Jenny Rosanders CV på LinkedIn