• Virtual Heritage
  • Virtual Heritage
  • Virtual Heritage

Ordlista

Virtuella Museum, AR, Creative Commons, QR-turer, OCR… Vi slänger oss med mycket konstiga ord och termer, men vad är det egentligen vi pratar om? Ta vår ordlista till hjälp!

A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z . Å . Ä . Ö

A

AI

Står för ”Artificiell Intelligens”. En skapad intelligent, ofta kopplad till olika sätt att skapa inlärning på datorer.

Android

Ett moblit operativsystem för mobiler och tablets/surfplattor som utvecklas av Google. Det största systemet för smartphones före iOS.

App

Kort för applikation och är ett litet datorprogram, ofta till mobila enheter så som mobiler, smartphones och läsplattor. Appar förekommer även som tillägg till olika webbtjänster som Facebook.

AR

Står för Augmented Reality. En realtidsapplikationer som blandar information från användarens fysiska omgivning med information från en mjukvaruapplikation.

B

Bing

Microsofts (som gör Windows och Office) egna sökmotor som konkurerar med Google.

Blogg

Kort för webb-logg. En webbplats som innehåller periodiskt publicerade inlägg och/eller dagboksanteckningar på en webbsida

Born-Digital Material

Material som är ”fött” i digital form. Om du exempelvis skriver en ny text i Word så är den filen digital i orginal, texten är alltså född i digital form. Till skillnad från en text skriven på papper som du skriver in på din dator. Den texten är i så fall digitaliserad då orginalet var på papper.

C

Creative Commons

En standard för copyright licenser. Gör det enkelt att dela digitalt material men samtidigt ha kontroll över hur materialet kan användas.

Crowdsourcing

En metod att söka förslag till problemlösning från många andra parter. Baserar sig generellt på att en förfrågan skickas ut via olika internetkanaler och volontärer hjälper därefter till med lösning.

CSS

Står för ”Cascading Style Sheets” och är ett programmeringsspråk får webbsidor som man använder i kombination med html. Generellt sätt kan man säga att html bestämmer innehållet medan CSS bestämmer hur der ska se ut.

CSS 3

En utvecklad variant av CSS som stöds av de flesta moderna webbläsare. CSS 3 innerhåller fler alternativ än vanlig CSS och gör att man kan kan göra mer avancerad design på webbsidor.

D

Databas

En samling information som är organiserad på ett sådant sätt att det är lätt att söka efter och hämta enskilda bitar information, samt ofta även att ändra informationen.

Digitalt Material

Material som är digitalt till skillnad mot analogt. Det kan handla om digital bild, video, texter, konst och annat material som är skapat i en digital miljö.

Digitala Media

Kan delvis syfta på olika typer av digitala lagringsaletrnativ exempelvis CD eller DVD skivor, hårddiskar och annat. Kan även syfta på digital media, alltså mediekanaler som använder sig av ett digitalt format, exempelvis Internetpublicering mm.

Digitalisering

Digitaliseing innebär att man tar något analogt (exempelvis ett pappersfoto) och gör det digitalt (man scannar in fotot och det blir en bildfil på datorn).

Domän / Domännamn

Den ”address” en webbsida har på Internet. Exempelvis virtualheritage.se.

DRM

DRM är ett kopieringsskydd. Mycket material med copyright så som böcker, ljud och film har kopieringsskydd så att filerna inte ska kunna spridas illegalt.

E

E-bok

En digital version av en bok. Kan läsas på bland annat datorer, läsplattor och mobiltelefoner.

E-boksläsare

En produkt man tagit fram som är utvecklad enbart för att man ska läsa e-böcker på den. Billigare än handhållna datorer men har ofta mindre och enbart svart/vit, matt skärm som liknas vid vanligt papper så att det ska vara lättare att läsa på.

epub

Ett e-boksformat. Filerna heter just fil.epub. Formatet kan läsas på datorer, läsplattor och smarphones så som iphone.

F

Facebook

Socialt nätverk på Internet där folk, företag och organisationer kan mötas, dela med sig av innehåll så som texter, bilder, video mm. För utom att dela med sig så kan man även följa andra personer , företag och organisationer för att automatiskt få de nyheter de lägger ut.

Flash

En standard utvecklad av företaget Adobe för att bland annat göra animationer. Skapades från början för att användas när man skapade anivmerade filmer, men används idag framförallt till animerade annonser på internet.

Flickr

Socialt nätverk på Internet som främst är inriktat på bilddelning. Så väl privatpersoner, professionella fotografer som företag och kulturarvsorganisationer visar bilder. Man kan även bestämma om man vill ha copyright på bilderna eller om man vill dela med sig så andra kan använda dem.

G

Google

Sökmotor på Internet som idag även fungerar som portal för ett flertal olika tjänster så som kartor, sociala nätverk och ordbehandling.

Google+

Socialt närverk skapat av Google där man kan kommunicera och dela material så som bilder, länkar mm.

H

Html

Det huvudsakliga programmeringsspråk man använder sig av för att skapa webbsidor.

Html 5

En utveckling av html som gör att man bland annat kan skapa animationer och annat.

I

ICOM

International Council of Museums, en internationell organisation som inrikter sig mot museum och kulturarv.

iOS

Ett operativsystem av företaget Apple för användning i Apples mobila enheter Iphone, Ipad och Ipod touch.

iPad

En surfplatta, eller en handhållen dator/pekplatta som utvecklats av företaget Apple. Den vanligaste typen av tablet/surfplatta./p>

iPhone

En smartphone utvecklad av företaget apple. En av de första ”smarta” mobilerna och även den modell av smartphone som är populärast i världen.

J

Java / Javascript

Ett script/programmeringsspråk som används till framförallt webbutveckling.

K

Kindle

Så väl ett e-boks format som en typ av e-boksläsare som tagits fram av det amerikanska företaget Amazon, som själva har ett stort utbud e-böcker främst på engelska.

L

LinkedIn

Socialt nätverk på internet som främst har en professionell inriktningar, företag och privatpersoner kan där mötas i så väl jobbmatchning som idéutbyten.

Läsplatta

På svenska kan läsplatta referera till så väl handhållna datorer så som iPad, men även till e-boksläsare som enbart är framtagna för att läsa e-böcker på.

M

mobi

Ett e-boksformat. Filerna heter just fil.mobi. Formatet är framförallt framtaget för äldre typer av mobilmodeller och PDAs (Personal Digital Assistant).

Mobil Webbsida

En webbsida som är anpassad för dagen nya ”smarta” mobiler. Delvis är den ofta anpassad efter mobilers mindre skärmar, samt att man kan dra nytta av funktioner som är vanliga på mobiler som 3G och GPS.

Multimedia

Olika typer av media så som bilder, ljud, video.

N

-

O

OCR

Står för ”Optical Character Recognition”. Och är ett sätt man kan använda sig av för att kunna läsa ut text ur en bild. Den främsta användningen är av scannade texter. Sidan man scannar blir en bild i datorn, men använder man sig av OCR så kan man läsa ut texten på bilden och exempelvis använda texten i andra dokument.

Open Access

Material (text, bild, ljud, video mm.) som är tillgängligt digitalt, gratis och utan större copyright restriktioner.

Operativsystem

Ett datorprogram eller en samling datorprogram som syftar till att underlätta användandet av en dator, genom att utgöra länken mellan datorns maskinvara och de tillämpningsprogram som användaren vill köra på datorn.

P

Plug-in

Ett tillägg man kan lägga till ett program, webbsida eller annat. Gör att exempelvis programmet får ytterligare funktionalitet.

Q

QR-kod

En tvådimensionell streckkod. Kan innehålla mycket mer information än en vanlig streckkod. Används framförallt för att länka till webbmaterial. QR-kods läsare finns för det flesta moderna mobilerna. Exempel på QR-kod

QR-tur

En guidad tur där man använder sig av QR-koder som är länkade till material som webbsidor, ljudfiler, bilder och video. QR-koderna läser besökaren av med hjälp av exempelvis ett QR-läsarprogram på sin mobil, och erhåller då den länkade informationen i sin mobil.

R

Responsive Design

Nytt sätt att göra webbsidor, där sidans layout anpassas till skärmstorleken på den enheten som sidan visas på. En och samma webbsida anpassad för flera olika enheter. Se ett videoklipp om Responsive Design.

S

Semantisk Webb

Metoder och teknik för att möjliggöra för maskiner att förstå innebörden eller ”semantiken” i informationen på Internet.

SEO

Står för Search Engine Optimisation. Man optimerar webbsidan för olika sökmotorer på Internet så att sidan bland annat kommer högt upp i sökningar.

Server

En hårrdisk som är en del av Internet där bland annat webbsidor kan placeras. Skaffar du webbhotell för din webbsida så hyr du en plats på en server.

Sociala Medier

Medier som kombinerar teknik, social interaktion och användargenererat innehåll, framförallt på Internet och på webbplatser så som Facebook, Twitter mm.

Surfplatta

En bärbar handdator med pekskärm som styrs med hjälp av fingrarna.

Sökmotor

En webbsida där du kan söka efter internetmaterial. Exempelvis Google eller Bing.

T

Tablet

En bärbar handdator med pekskärm som styrs med hjälp av fingrarna.

Touchskärm

En skärm där man använder sig av fingrarna för att navigera på skärmen, man trycker på ”knappar” man kan se på skärmen istället för fysiska knappar.

Twitter

Socialt nätverk på Internet som är inriktat på mikrobloggning. Man kan skriva inlägg om max 160 tecken. Används framförallt för att sprida nyheter och åsikter, men man kan även dela bilder och annan media. man kan följa andra medlemmar och få automatisk tillgång till deras uppdateringar.

U

-

V

Virtuellt Kulturarv

Kultuarv som är tillgängligt i virtuell form. Det kan vara så väl fysiska saker som digitaliserats som material vars original är digitalt. Exempelvis digitalt foto.

Virtuella Museum

En mer avancerad version av virtuella utställningar. Kan handla om en portal för olika virtuella utställningar eller ett virtuellt museum som inkorporerar museipunkterna ”samla, bevara och visa” fast i en virtuell miljö.

Virtuella Utställningar

Utställningar som är gjorda i en virtuell miljö, exempelvis för internet eller som apps och datorprogram.

W

Web 1.0

Tidigaste typen av Internet. Informationssidor med envägskommunikation.

Web 2.0

Det sociala internet. Utveckling av Internet inriktad på sociala nätverk och medier som Facebook, forum, bloggar mm.

Web 3.0

Nästa generation Internet med funktioner så som artificiell intelligens, semantisk webb och 3D.

Webapp

En webbsida som har funktionalitet liknande en programvara. Exempelvis Google Docs webbsidan för ordbehandling. Finns anpassat för så väl vanliga datorer som mobiler.

Webbhotell

En plats på nätet där du kan parkera din sida. Fungerar ungefär som en mapp på datorn, fast mappen hos en webbhotellsförmedlare och filerna i den är tillgängliga att besökas via internet.

Webbläsare

Ett dataprogram som kan läsa koden i bland annat html och css filer och göra om det till webbsidor du ser på Internet. Finns flera olika, bland annat Internet Explorer, Firefox, Chrome och Safari.

Webbutveckling

Att skapa och administrera webbsidor.

Wikipedia

Encyklopedia på Internet där artiklar kan skrivas av vem som helst som har kunskap om ett ämne. Är ett crowdsourcing projekt.

WordPress

Ett verktyg för att administrera webbsidor, gör att man lätt kan uppdatera en webbsida med nytt innehåll. Läs mer på vår WordPress sida

X

XML

Ett universellt och utbyggbart uppmärkningsspråk

Y

Youtube

Ett socialt nätverk på Internet som framförallt är inriktat på att dela video.

Z

-

Å

-

Ä

-

Ö

-