• Virtual Heritage
  • Virtual Heritage
  • Virtual Heritage

Egna Projekt

Utöver konsult och webbutvecklingsverksamheten så utvecklar även Virtual Heritage egna projekt. Ett par har redan kommit igång men vi arbetar ständigt med nya idéer. Nedan kan ni finna mer information om de projekt vi arbetar med just nu.

Bokbas

BokBas är ett projekt som går ut på att göra och tillgängliggöra äldre texter som idag är ur copyright i form av e-böcker. BokBas är främst inriktad på svenska litteratur men även litteratur på övriga skandinaviska språk. Inom projektet BokBas är tanken främst att använda sig av redan digitaliserat material från Projekt Runeberg, och göra om materialet till olika e-boksformat.
BokBas är under utveckling.

Vandra på Kinnekulle

Vandra på Kinnekulle är ett webbprojekt som är inriktat på att förmedla information om vandrings- och friluftsturism på Kinnekulle. Utöver webbsida ingår även en webapp och interaktiva kartor. Vandra på Kinnekulle finns även tillgänglig via olika sociala medier, bland annat på YouTube där egenproducerade videoklipp läggs upp, och Flickr med Creative Commons licensierade fotografier för vemsomhelst att använda.
Besök Vandra på Kinnekulle