• Virtual Heritage
  • Virtual Heritage
  • Virtual Heritage

Projektgalleri

Här i projektgalleriet finner ni bilder från tidigare projekt som Jenny och Elin har varit involverade i. Projekten som visas här var inte i Virtual Heritages regi utan var del av museiverksamhet vid diverse olika museer. Mer information om de olika projekten kan ni finna på sidan Andra Projekt.


60-tals utställning på Västergötlands Museum

Bilder från utställningen ”60-tal” vid Västergötlands Museum. Bilderna får publiceras här i samförstånd med ägaren.
Copyright: Claes Funck. Bildbearbetning: Christian W. Ohlsson.