• Virtual Heritage
  • Virtual Heritage
  • Virtual Heritage

Tjänster vi erbjuder

Virtual Heritage erbjuder ett brett sortiment av tjänster, framförallt inriktade på kultur- och naturarvsorganisationer, men är öppna för att jobba mot de flesta företag, organisationer och privatpersoner som finner våra tjänster intressanta. Hör av er till oss så kan vi arbeta fram en plan med vad vi kan stå till tjänst med baserat på era önskemål. Vår kontaktinformation kan ni finna här.

Konsultation

Virtual Heritage har erfarenhet av konsultation inom ett flertal områden kopplade till kultur- och naturarvsfälten med huvudsaklig inriktning på teknologi och kulturarv. Vi kan hjälpa till enskilt eller inom större projekt för att hjälpa dig eller din organisation att nå era mål.

Digitalisering

Det finns mängder av kulturhistoriskt material och kunskap som det finns intresse av att föra in i 2000-talet. Böcker, texter, inspelningar m.m. Vi kan digitalisera, formatera materialet, och även bistå med idéer om hur man kan använda sig av det i digital form.

Klassificering

Virtual Heritage kan hjälpa till med för att göra just dina unika samlingar mer tillgängliga och synliga. Hur vi klassificerar, vilka termer vi använder, och hur vi märker upp våra föremål är otroligt vikigt för framtida åtkomst och sökningar.

Digitala Samlingar

Samtidigt som man tillgängligör material digitalt, så förlorar man även viss kontroll över hur andra användare hanterar det. Virtual Heritage kan reda ut begreppen och visa vad du har för möjligheter att påverka hur ditt material hanteras i en digital kontext.

Utbildning

Är ni intresserade av databaser, klassificering, webbadministration eller något annat? Vi har erfarenhet av att utbilda inom allt från museipedagogik till virtuellt kulturarv. Vi kan hjälpa dig eller din organisation att utvecklas inom ny teknologi och medier.

Ibland använder vi oss av en massa termer, om det är något ni undrar över, ta då vår ordlista till hjälp!