• Virtual Heritage
  • Virtual Heritage
  • Virtual Heritage

Digitala Samlingar

Fysiska och digitala samling skiljer sig åt. Hur ska man ställa sig till det faktum att samtidigt som man tillgängligör sitt material så förlorar man en viss kontroll över hur andra användare hanterar det? Vi kan reda ut begreppen, visa vad som kan hända och vad man har för möjligheter att påverka hur ens material hanteras utanför sitt magasin.

Stora mängder bilder, föremål, tavlor och textiler ligger tryggt skyddade i stora magasin tillhörande olika kulturarvsinstutioner där ytterst få personer kan se dem. Idag publiceras allt mer online och görs tillgängligt för en större grupp. Hur ska man hantera sina digitala samlingar? Att ha en digital samling kräver att man funderar på en mängd frågor man kanske inte ha behövt fundera på innan.

Vem äger egentligen objektet? Vem äger upphovsrätten till det? Hur ska man framställa objekt som kanske har en känslig historia och vad faller inom PUL, personuppgiftslagen. Genom att börja bygga på en digital samling finns nu helt nya möjligheter att nå ut till andra målgrupper, men också att berika din data med metadata som kanske inte varit tillgänglig innan.

Det som tidigare har varit dolt blir nu tillgängligt för allmänheten och alla får en chans att bidra till en mer nyanserad historieskrivning.

Kontakta oss så kan vi planera något som passar er och det ni önskar hjälp med.

Ibland använder vi oss av en massa termer, om det är något ni undrar över, ta då vår ordlista till hjälp!