• Virtual Heritage
  • Virtual Heritage
  • Virtual Heritage

Digitalisering

Mycket material som så väl privatpersoner som företag och organisationer har idag är analogt. Handskrivna texter, tryckta häften och böcker, inspelad ljud och bild. Kulturarvsorganisationers roll har ofta varit att samla in olika material så som exempelvis texter och bilder, för att de ska kunna tas tillvara och förmedlas. Virtual Heritage kan hjälpa till med att göra detta material digitalt.

Nytt av gammalt

Idag skiftar medier ständigt. Det var inte länge sedan man spelade in ljud på kassettband, men idag är redan den tekniken förlegad. Idag använder man sig till större utsträckning av digitala filer än analoga medier.

Att digitalisera innebär just att göra om en analog inspelning, text eller bild till en digital fil. Digitalisering kan fungera som så väl back-up av material som ett sätt att göra material mer användbart eller tillgängligt i dagens samhälle.

Vi kan även bistå med idéer om hur man på andra sätt kan använda sitt digitaliserade material – allt från Wikipedia till virtuella utställningar.