• Virtual Heritage
  • Virtual Heritage
  • Virtual Heritage

Klassificering

Våra digitaliserade samlingar blir lätt osynliga i de ökande massorna av data som läggs upp. Hur vi klassificerar, vilka termer vi använder och hur vi märker upp våra föremål är otroligt vikigt för framtida åtkomst och sökningar. Förklara standarder, skapa egna Tesaurusar och klassificering är saker vi kan hjälpa till med för att göra just dina unika samlingar tillgängliga.

I början av den nuvarande trenden att digitalisera vårt kulturarv var det lätt. En stol är en stol, en folkmassa är en folkmassa. Relativt lätt kunde den virtuella besökaren skumma igenom bilderna för att hitta rätt stol, och antikvarien på museet kunde använda databasen till att snabbare hitta fotografiet med den där folkmassan vid ett speciellt tillfälle.

Idag ligger det otroliga mängder data uppe online. Ta med i beräkningen de stora projekten där mängder med data sammanförs från olika museer, bibliotek och institutioner blir det otroliga mängder dataposter att gå igenom. Klassificering är ett verktyg som kan se till att både professionen och amatöranvändaren kan hitta det de söker.

En stol är en stol, men genom att bygga tesaurusar, ordsamlingar, så kan man anlägga olika perspektiv, olika material, syften och tekniker och därmed göra det synligt och användbart.
Med genomtänkt klassificering försvinner inte kulturarvet upp i molnen med miljontals andra liknande poster.

Ibland använder vi oss av en massa termer, om det är något ni undrar över, ta då vår ordlista till hjälp!