• Virtual Heritage
  • Virtual Heritage
  • Virtual Heritage

Kulturarvskonsulter

Virtual Heritage har erfarenhet av konsultation inom ett flertal områden kopplade till kultur- och naturfälten. Vi kan hjälpa till enskilt eller inom större projekt för att hjälpa dig eller din organisation att nå de mål ni önskar.

Konsultation

Kulturarvskonsultation är Virtual Heritages kärnverksamhet. Så väl Jenny som Elin på Virtual Heritage har en lång så väl akademisk som yrkesinriktad erfarenhet inom kulturarvsfältet.

Vi är främst specialiserade på digitalt och virtuellt kulturarv. Kulturarv i kombination med teknologi och nya medier, men vi kan självfallet även stå till tjänst med mer traditionell kulturarvskonsultation och rådgivning.

Bakgrund

Vi på Virtual Heritage har tidigare erfarenhet av att ha hjälpt till på så väl stora internationella som små lokala projekt på konsultbasis.

Vi kan hjälpa till på så väl befintliga projekt som med att starta upp något helt nytt. Vare sig det gäller någon timmas hjälp till ett större projekt. Tveka inte att kontakta oss så kan vi diskutera vad vi kan stå till tjänst med.

Specialiseringar

Så väl Jenny som Elin har en bred bakgrund och kunskap vad det gäller kulturarv och ny teknologi. Behöver ni hjälp med idéer och inspiration? Digitalisering eller klassificering? Copyright och IT-juridik? Eller lära er om hur ni kan använda er av digitala och sociala medier?

Kontakta oss så kan vi planera något som passar er och det ni önskar hjälp med.

Ibland använder vi oss av en massa termer, om det är något ni undrar över, ta då vår ordlista till hjälp!