• Virtual Heritage
  • Virtual Heritage
  • Virtual Heritage

Utbildning

Idag finns en uppsjö av olika tekniker, verktyg och medier man kan använda sig av inom kultur- och naturarvsorganisationer. Det kan handla om allt från administration av internetmaterial till marknadsföring, tillgängliggöring och digitalisering. Virtual Heritage har en bred bakgrund inom fältet och kan hjälpa till med att utveckla din organisation.

Utbildning anpassad för dig

Virtual Heritage har erfarenhet av att hålla så väl individuella utbildningar som att ta del i olika typer av utbildningsdagar. Vi har utbildat inom så väl specialiserade klassificeringsprojekt som bredare uppdrag inom exempelvis virtuellt kulturarv och museipedagogik. Utbildningen kan anpassas efter just din organisation och dina behov.

Kontakta oss så kan vi arbeta fram en plan som passar just dig.

Ibland använder vi oss av en massa termer, om det är något ni undrar över, ta då vår ordlista till hjälp!